Domov >> História

História obcí Demänová a Bodice

Drevorubač pri pílení dreva
Demänová historicky patrí medzi prvé liptovské obce a spomína sa už v roku 1269, keď panovník Štefan V. daroval zem Poznanovi. V roku 1280 kráľ Ladislav IV. potvrdil držbu zeme Poznanovi a jeho synovi Damiánovi, po ktorom nesie obec svoj názov. V chotári obce sa našlo sídlo lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. V neďalekej Demänovskej doline sa ťažila železná ruda v 17. a 18. storočí a neskôr sa pálilo vápno. Obyvatelia sa venovali aj iným remeslám, najmä garbiarstvu a výrobe plátna. Susedná obec Bodice sa spomína už v roku 1314 a z jej vlastníkov bola najznámejšia rodina Bodických. Dominantou obce je gotický rímskokatolický kostol sv. Ladislava pochádzajúci z rokov 1360 - 1380. Pred kostolom sú chránené lipy, ktoré sú najstaršie v Liptove.V blízkosti obce je chránený areál Bodický rybník, ktorý predstavuje typickú krajinu na riečnej nive so stromovou a rastlinnou zeleňou a hniezdiskom vtáctva.
Turistická zjazdovka na Vrbické pleso Chata u Maliarikov Stožiar sedačkovej lanovky na Chopok Snehové preveje na severnej strane Ďumbiera Demänovská jaskyňa Slobody
Významné osobnosti:
Igor Rumanský (1946-2006) - akdemický maliar,
Zoltán Palugyay (1898-1935) - akedemický maliar,
Ján Gregorec (1914-1982) - vysokoškolský učiteľ, spoluautor Dejín slovenskej literatúry.
Polia nad Demänovou Zimná túra v Nízkych Tatrách Salaš pod Salatínom Hrebeň Kozieho chrbta Pamätník
Traduje sa, že Demänovská ľadová jaskyňa je známa odnepamäti. Prvá zmienka o otvoroch do jaskýň v Demänovskej doline je v listine Ostrihomskej kapituly z roku 1299. Nemožno ju však vzťahovať na konkrétnu jaskyňu. Prvá písomná zmienka o Demänovskej ľadovej jaskyni sa vzťahuje na opis jaskyne neďaleko Liptovského Mikuláša z roku 1672 od J. P. Haina, ktorý sa zaujímal o kosti jaskynných medveďov a považoval ich za kosti drakov.

Ďalšie zmienky o Demänovskej ľadovej jaskyni sa viažu na G. Buchholtza ml., ktorý v roku 1719 preskúmal jej priestory. Ich opis spolu s nákresom jaskyne poslal M. Belovi, ktorý tieto údaje zverejnil v roku 1723.

V roku 1751 si jaskyňu prezreli členovia cisárskej komisie, ktorí skúmali Tatry a priľahlé pohoria. Množstvo nápisov na stenách a zachovaná bohatá literatúra svedčia o veľkom záujme vtedajších vedeckých kruhov i širšej verejnosti o jaskyňu. Na stenách sú aj podpisy významných osobností slovenských dejín (M. M. Hodža, S. Chalupka, G. Fejérpataky-Belopotocký a i.).
Jaskyňa Parkovisko Jaskyňa Kopáči Projektanti
Demänovskú jaskyňu slobody objavil A. Král za pomoci A. Mišuru a ďalších prieskumníkov suchým najspodnejším ponorom Demänovky v roku 1921. V roku 1922 vznikla Komisia pre zverejnenie Demänovských jaskýň, ktorá začala sprístupňovacie práce. V roku 1923 inštalovali dočasné elektrické osvetlenie. Časť jaskyne od Mramorového riečiska cez Veľký dóm až po Zlaté jazierko sprístupnili v roku 1924.
V roku 1925 vzniklo Družstvo Demänovských jaskýň, ktoré pokračovalo v práci Komisie. Výprava vedená A. Králom objavila v roku 1926 Jánošíkov dóm, Panenskú chodbu, Chodbu utrpenia a Červenú galériu. V. Benický a A. Lutonský objavili v roku 1927 Čarovnú chodbu a Fialový dóm, v roku 1929 Svantovítove siene, o rok neskôr Zázračné siene. V roku 1928 bol vyrazený nový vchod do jaskyne v dolinke Točište, v prevádzke je od roku 1930. V roku 1931 sa inštalovalo definitívne elektrické osvetlenie a sprístupnená trasa sa predĺžila do Ružovej siene a o odbočku do Hviezdoslavovho dómu. V tom istom roku J. Zelinka objavil Medvediu chodbu a zistil jej komunikáciu s povrchom. V roku 1933 sa z Medvedej chodby prekopal nový východ z jaskyne, ktorý zmenil prehliadkovú trasu. Horné časti od Hviezdoslavovho dómu sa sprístupnili v rokoch 1931 - 1933. V rokoch 1948 - 1955 jaskyne Demänovskej doliny skúmal a komplexne zameral A. Droppa. V roku 1951 pod jeho vedením prepojili Demänovskú jaskyňu slobody s Pustou jaskyňou, v roku 1983 ju speleopotápači V. Žikeš a Ľ. Kokavec spojili s jaskyňou Vyvieranie. Po neúspešných pokusoch v rokoch 1952, 1968, 1974 a 1983 sa na prelome rokov 1986 a 1987 dosiahlo jej prirodzené spojenie aj s Demänovskou jaskyňou mieru.
Jaskyňa Pri chate Skupina Pred jaskyňou Pred jaskyňou Vchod do jaskyne
Jaskyniari z oblastnej skupiny SSS Demänovská Dolina v roku 1989 dosiahli prepojenie jaskyne s Jaskyňou pod Útesom a Údolnou jaskyňou a v roku 1992 s Jaskyňou trosiek.